Vikargodkjenning for horn

Vi holder prøvespill for generell vikargodkjenning.

Prøvespill: Mandag 13. november 2017 

Sted: Oslo Konserthus, Lille sal

Orkesteret stiller med akkompagnatør til prøvespillet. Det vil ikke bli anledning til å øve med akkompagnatør på forhånd.

Oppgaver:
Mozart: Hornkonsert nr. 3, 1. sats uten kadens
Orkesterutdrag (lastes ned her)

Påmelding innen 6. november kl. 16.00 på epost til ellen.bjornebye@ofo.no.
Vikarprøvespill horn i emnefeltet.

Spørsmål vedrørende prøvespillets gjennomføring eller innhold rettes til samme epost.