Solo fløyte

Søknadsfrist 1. april 2018

Prøvespill 27. mai 2018

Søknadsfrist 1. april 2018

Tiltredelse: 1. august 2018 eller etter avtale

Prøvespillet finner sted i Oslo konserthus, Lille sal


Oppgaver:

Mozart: Fløytekonsert i G-dur, 1. og 2. sats uten kadens

Nielsen: Fløytekonsert, 1. sats

Prokofiev: Sonate op 94, 1. sats

Orkesterutdrag finner du her

Kvalifiserte kandidater blir invitert til prøvespill etter søknadsfristens utløp. I tilfelle et høyt antall søkere vil kandidater som ikke har fast jobb i et profesjonelt symfoniorkester vil bli bedt om å kvalifisere seg. Kandidater som ikke inviteres direkte til prøvespillets første runde 27. mai kan velge om de vil sende et videoopptak innen 15. april eller om de vil stille til kvalifiseringsrunde den 26. mai.

Vedrørende kvalifisering ved videoopptak: Utdragene spilles inn i oppgitt rekkefølge i et sammenhengende, uredigert opptak. Juryen vil høre på opptakene 1-2 dager etter innleveringsfristen og resultatene vil bli sendt ut på epost etter dette. Søkere som velger å sende inn lydopptak og ikke kvalifiserer seg til prøvespillet er da ute av prosessen og kan ikke stille til kvalifiseringrunde også. Detaljert informasjon om hvordan lydopptaket skal lastes opp kommer sammen med invitasjonen.

Oppgaver til lydopptak og kvalifiseringsrunde blir følgende utdrag fra heftet med orkesterutdrag:

  • Nr 2: Beethoven: Leonore ouverture nr 3
  • Nr 3: Brahms: Symfoni nr 4, 4. sats
  • Nr 8: Mahler: Symfoni nr 10, Finale
  • Nr 9: Mendelssohn: En Midtsommernatts drøm, Scherzo

Søknadsskjema her

Spørsmål vedrørende prøvespillet sendes på e-post til ellen.bjornebye(at)ofo.no

Vi opplever problemer med noen epostadresser, særlig gmail-adresser. Søknadene behandles umiddelbart etter søknadsfristens utløp. Hvis du ikke har mottatt epost fra oss innen 4 dager etter dette, vennligst sjekk spamfilteret ditt og kontakt oss hvis du ikke finner noe der.