Solo engelsk horn med plikt til obo AVLYST

OBS: Prøvespillet er avlyst som en del av tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset. Ny dato vil bli oppgitt senere.

Prøvespill 7. juni 2020

Søknadsfrist 15. mai 2020

Tiltredelse: Etter avtale

Prøvespillet finner sted i Oslo konserthus, Lille sal

 

Oppgaver:

Mozart: Obokonsert 1. og 2. sats uten kadens

Pasculli: Omaggio a Bellini

Hindemith: English Horn Sonata

Orkesterutdrag (en pdf blir lagt ut her)


Kvalifiserte kandidater blir invitert til prøvespill etter søknadsfristens utløp.

Søknadsskjema her.

Spørsmål vedrørende prøvespillet sendes på e-post til ellen.bjornebye(at)ofo.no

Vi opplever problemer med noen epostadresser, særlig gmail-adresser. Søknadene behandles umiddelbart etter søknadsfristens utløp. Hvis du ikke har mottatt epost fra oss innen 4 dager etter dette, vennligst sjekk spamfilteret ditt og kontakt oss hvis du ikke finner noe der.