Solo Engelsk horn med plikt til obo

Søknadsfrist: 15. november 2021
Prøvespill: 6. februar 2022
Orkesterrunde: 18. februar 2022

Tiltredelse: Etter avtale

Prøvespillet finner sted i Oslo konserthus, Lille sal

Oppgaver:

  • Mozart: Obokonsert 1. og 2. sats uten kadens
  • Pasculli: Omaggio a Bellini
  • Hindemith: English Horn Sonata
  • Orkesterutdrag (en pdf blir lagt ut her)

Kvalifiserte kandidater blir invitert til prøvespill etter søknadsfristens utløp.

Søknadsskjema her

Spørsmål vedrørende prøvespillet sendes på e-post til elin.vervagen(at)ofo.no

Kandidater som inviteres til prøvespillet må selv sørge for å holde seg orientert om, og følge alle regler for smittevern, innreiserestriksjoner og karantenebestemmelser som gjelder på det aktuelle tidspunktet. Oppdatert informasjon finnes på regjeringens nettsider.