Tutti 1. fiolin

Prøvespill 13. og 14. juni

Fra sesongen 2019-2020 har vi ledig stilling i førstefiolingruppa.
Det er en mulighet for at det kan bli to ledige stillinger, men dette er ikke avklart ennå.

Prøvespill vil bli avholdt 13. og 14. juni 2019.
Første runde den 13.6 og resterende runder den 14.6

Fullstendig utlysning med praktisk informasjon og prøvespilloppgaver vil bli publisert så snart som mulig.

Søknadsskjema og kontaktinformasjon for henvendelser vedrørende dette prøvespillet vil være en del av den fullstendige utlysningen.