Podieassistenter

Oslo-Filharmonien trenger noen nye podieassistenter som ved behov kan tilkalles for å assistere våre podieinspisienter med rigging av podiet før, under og etter prøver og konserter.

Arbeidet medfører i noen grad fysisk tungt arbeid. Noe enkelt vedlikehold av orkesterets podieutstyr kan også bli aktuelt.

Vi trenger pålitelige folk som har en profesjonell innstilling og forståelse av hvordan et profesjonelt symfoniorkester fungerer.

Jobben blir avlønnet på timebasis med en minimumsbetaling på 3 timer pr. oppmøte.

Arbeidstidene er varierende, men forutsigbare. Opplæring vil bli gitt.

Søknad med opplysninger om deg, din bakgrunn, hvorfor du ønsker å jobbe i Oslo-Filharmonien og eventuelle referanser kan sendes på e-post til atle.opem@ofo.no. 
Spørsmål kan sendes til samme e-post.

Søknader behandles fortløpende.