Alternerende Solotrompet

med plikt til kornett

Prøvespill: 23. og 24. mars 2019
Søknadsfrist: 11. februar 2019
Tiltredelse: 1. august 2019

Oppgaver:

  • J. Haydn: Trompetkonsert, 1. sats med kadens (spilles på Bb- eller C-trompet)
  • Honegger: Intrada
  • Orkesterutdrag for nedlasting her.

Prøvespillet finner sted i Oslo Konserthus (Lille sal)

Kvalifiserte kandidater blir invitert til prøvespill etter søknadsfristens utløp.
Vi forventer et høyt antall søkere og kandidater som ikke har fast jobb i et profesjonelt symfoniorkester vil bli bedt om å kvalifisere seg.

Kandidater som ikke inviteres direkte til prøvespillets første runde, 24. mars kan velge om de vil sende et lydopptak innen 28. februar eller om de vil stille til kvalifiseringsrunde den 23. mars

Oppgaver til lydopptak og kvalifiseringsrunde blir følgende utdrag fra det publiserte heftet:

  • Nr. 11: Mussorgsky/Ravel: Promenade
  • Nr. 14: Ravel: Pianokonsert
  • Nr. 34: Strauss: Till Eulenspiegel
  • Nr. 3: Berlioz: Symphonie Fantastique

Vedrørende kvalifisering ved lydopptak:
Utdragene spilles inn i denne rekkefølgen i et sammenhengende, uredigert opptak.
Juryen vil høre på opptakene 1-2 dager etter innleveringsfristen og resultatene vil bli sendt ut på epost etter dette. Søkere som velger å sende inn lydopptak og ikke kvalifiserer seg til prøvespillet er da ute av prosessen og kan ikke stille til kvalifiseringrunde også. Detaljert informasjon om hvordan lydopptaket skal lastes opp kommer sammen med invitasjonen.

Søknadsfrist utgått

Spørsmål vedrørende prøvespillet sendes på e-post til ellen.bjornebye@ofo.no

Vi opplever problemer med noen epostadresser, særlig gmail-adresser. Søknadene behandles umiddelbart etter søknadsfristens utløp. Hvis du ikke har mottatt epost fra oss innen 4 dager etter dette, vennligst sjekk spamfilteret ditt og kontakt oss hvis du ikke finner noe der.