Alternerende solopauke med plikt til tutti slagverk

Prøvespill 8. og 9. mai 2021

Søknadsfrist/innsending av video: 1. mars 2021

Tiltredelse: 1. august 2021 eller etter avtale

Dette er en preliminær utlysning med informasjon om tider, prosess og oppgaver. Fullstendig utlysning med skjema for utfylling av søknad og opplastning av CV og 1. runde blir åpnet her medio februar.

Prøvespillet finner sted i Oslo Konserthus, Store sal lørdag 8. mai. Ved behov vil det kunne bli finalerunde søndag 9. mai i Oslo Konserthus, Lille sal

På grunn av koronapandemien vil 1. runde være en ren videorunde. Videoen skal lastes opp sammen med søknadsskjemaet senest 1. mars 2021. Søknader uten video blir ikke vurdert. Alle søkere får beskjed om resultatene fra 1. runde senest 12. mars.

Kandidater som inviteres videre til fysisk prøvespill i Oslo må selv sørge for å holde seg orientert om, og følge alle regler for smittevern, innreiserestriksjoner og karantenebestemmelser som gjelder på det tidspunktet. Oppdatert informasjon finnes på regjeringens nettsider.

Oslo-Filharmonien dekker ingen utgifter for kandidatene, heller ikke hvis prøvespillet må kanselleres.

Oppgaver:

Prøvespilloppgavene er samlet i en PDF som kan lastes ned her.

Informasjon om oppgavene og instruks for videoinnspillingen står på side 3.

NB: filen bør lastes ned og leses av en PDF-leser da den ikke er optimalisert for alle nettlesere.

Spørsmål vedrørende prøvespillet eller stillingen kan rettes til anders.brasetvik(at)ofo.no.