Alternerende solocellist

Prøvespill: 19. januar 2020
Søknadsfrist: 2. desember 2019
Tiltredelse: Etter avtale

Prøvespillet finner sted i Oslo Konserthus, Lille sal

Prøvespilloppgaver:

  • Haydn: Cellokonsert i C- eller D-dur, 1. og 2. sats med kadens
  • Dvorak eller Schumann: Cellokonsert, 1. sats
  • Orkesterutdrag og kammermusikk blir gjort tilgjengelig for nedlasting her etter sommeren

Kvalifiserte søkere vil få invitasjon til prøvespill etter søknadsfristens utløp.
Vi forventer et høyt antall søkere og kandidater som ikke sitter på fast jobb i et profesjonelt orkester må regne med å bli bedt om å kvalifisere seg enten gjennom opptak eller ved kvalifiseringsrunde i Oslo dagen før det ordinære prøvespillet.

Søknadsskjema her

Spørsmål vedrørende prøvespillet sendes på e-post til roger.olstad(at)ofo.no

Vi opplever problemer med noen epostadresser, særlig gmail-adresser. Søknadene behandles umiddelbart etter søknadsfristens utløp. Hvis du ikke har mottatt epost fra oss innen 4 dager etter dette, vennligst sjekk spamfilteret ditt og kontakt oss hvis du ikke finner noe der.