Alternerende solobassist

Søknadsfrist 17. juni

Prøvespill 18. september
Se fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema her:
https://www.muvac.com/en/vac/oslo-philharmonic-839f362