Alternerende solo obo

Søknadsfrist 15. april 2018.

Prøvespill 10. juni 2018

Søknadsfrist 15. april 2018

Tiltredelse: 1. august 2018 eller etter avtale

Prøvespillet finner sted i Oslo konserthus, Lille sal

Oppgaver:

  • Mozart: Obokonsert
  • Strauss: Obokonsert
  • Orkesterutdrag: last ned her    
  • Kammermusikk: Mozart: Obokvartett, 1. sats

Kvalifiserte kandidater blir invitert til prøvespill etter søknadsfristens utløp. I tilfelle et høyt antall søkere vil kandidater som ikke har fast jobb i et profesjonelt symfoniorkester vil bli bedt om å kvalifisere seg. Kandidater som ikke inviteres direkte til prøvespillets første runde 10. juni kan velge om de vil sende et videoopptak innen 1. mai eller om de vil stille til kvalifiseringsrunde den 9. juni.

Vedrørende kvalifisering ved videoopptak: Utdragene spilles inn i en oppgitt rekkefølge i et sammenhengende, uredigert opptak. Juryen vil høre på opptakene 1-2 dager etter innleveringsfristen og resultatene vil bli sendt ut på epost etter dette. Søkere som velger å sende inn lydopptak og ikke kvalifiserer seg til prøvespillet er da ute av prosessen og kan ikke stille til kvalifiseringrunde også. Detaljert informasjon om hvordan lydopptaket skal lastes opp kommer sammen med invitasjonen.

Søknadsskjema her

Spørsmål vedrørende prøvespillet sendes på e-post til roger.olstad(at)ofo.no

Vi opplever problemer med noen epostadresser, særlig gmail-adresser. Søknadene behandles umiddelbart etter søknadsfristens utløp. Hvis du ikke har mottatt epost fra oss innen 4 dager etter dette, vennligst sjekk spamfilteret ditt og kontakt oss hvis du ikke finner noe der.