Alternerende Solo-obo

Prøvespill: 6. og 7. mai 2017
Søknadsfrist: 3. april 2017
Tiltredelse: Etter avtale

Oppgaver:

  • Mozart: Obokonsert
  • Strauss: Obokonsert
  • Mozart: Obokvartett, 1. sats
  • Orkesterutdrag tilgjengelig for nedlasting her.
    (samme jobb var utlyst i 2016. De samme utdragene brukes nå)

Prøvespillet finner sted i Oslo Konserthus (Lille sal)

Søknadsskjema her.

Prøvespillet lørdag 6. mai blir en kvalifiseringsrunde for søkere uten relevant arbeidserfaring.

Kvalifiserte kandidater blir invitert til prøvespill etter søknadsfristens utløp.

Spørsmål vedrørende prøvespillet sendes på e-post til ellen.bjornebye@ofo.no