Dan Styffe

Kontrabass Alt. solo
Dan Styffe

(Foto: Rune Bendiksen)

− Det trengs nytt repertoar, og det har vært utviklende for meg å jobbe det fram. Både jeg og komponistene har lært mye ved å prøve oss fram og se hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Jeg har vært mest opptatt av å bruke kontrabassen som et sangbart, melodisk instrument og mindre opptatt av det rent tekniske.

Dan Styffe
  • Ansatt: 1988
  • Født: 1957 i Dalby, Sverige
  • Utdannelse: Studerte hos Göran Nyberg i Sverige, Knut Guettler ved Norges musikkhøgskole og Gary Karr ved Hartt School of Music i USA
  • Solistvirksomhet: Solistdebut i Oslo 1985. Han har siden vært svært aktiv som solist og kammermusiker i Norge og utlandet. Solistopptredener med Oslo-Filharmonien: Rota, Rebne (uroppf.), Martinsson (uroppf.). Har også bestilt og uroppført svært mange verk av norske og internasjonale komponister, bl.a. Hagen, Waring, Kverndokk, Persen, Hellstenius, Ness, Ramsier, Högberg og Schaathun.
  • Innspillinger: Postcards med musikk av Plews, Hauta-Aho, Paus, Viken, Salles, Garcia, Harrison, Alexander og Marais (Prima Facie 2018); Octophonia med musikk av Nordheim, Sallinen, Lidholm og Lutoslawski (Simax 2016); Portraits for Friends med musikk av Bernard Salles (Fabra 2014); Secret Memories (Simax 2012) med bl.a. Martinssons basskonsert; Bass Trip (Simax 2008): Revisited (Simax 2003); Double Bass (Simax 1999). Solist med Tromsø kammerorkester i Högbergs basskonsert Hitting the First Base på albumet Perspectives (Simax 2012). Solist med New World Ensemble i Eighteen Minutes av Kevin Malone på albumet Face to Face (Campion 2007). Flere av innspillingene er tilgjengelige gjennom nettjenesten ContraClassics, noen av dem utelukkende der, bl.a. musikk av Salles, Hertl, Hauta-aho og Garcia. Deltar også på en rekke innspillinger med Det Norske Kammerorkester og andre ensembler, og på rock- og jazzalbum.
  • Annet: Underviser ved Norges musikkhøgskole og Barratt Due Musikkinstitutt. Mottok Mariss Jansons-stipendiet i 2004.

Lærermangel spilte en vesentlig rolle for at Dan Styffe ble kontrabassist:

− Det var i grunnen litt tilfeldig − jeg spilte elbass da jeg skulle begynne på musikkgymnas i Karlstad, men de hadde ingen lærer på elbass, bare på kontrabass. Så jeg tenkte jeg kunne prøve det ett år og så gå tilbake … men jeg fikk en veldig flott lærer, og dermed var det gjort: Fra da av ble det kontrabass.

Etter videre studier i Sverige, Norge og USA jobbet han i Den Norske Operas Orkester fra 1982 og ble ansatt i Oslo-Filharmonien i 1988. Han var også i en årrekke solobassist i Det Norske Kammerorkester og i mange år medlem av kammerensemblet Borealis.

Utviklende å jobbe med nytt repertoar

Dan har lang erfaring som solist og kammermusiker. Han har gitt ut flere egne album og deltar på en rekke innspillinger som solist med orkester og med andre ensembler. I mars 2016 kommer han med nytt soloalbum. Mye av musikken på soloalbumene har Styffe selv bestilt og vært med på å utarbeide sammen med ulike komponister.

− Det trengs nytt repertoar, og det har vært utviklende for meg å jobbe det fram. Både jeg og komponistene har lært mye ved å prøve oss fram og se hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Jeg har vært mest opptatt av å bruke kontrabassen som et sangbart, melodisk instrument og mindre opptatt av det rent tekniske.

Dan trekker fram Rolf Martinssons kontrabasskonsert, som han urframførte og spilte inn på CD med Oslo-Filharmonien og dirigent Jukka-Pekka Saraste i 2011, som et spesielt godt eksempel på ny musikk for instrumentet.

Som orkestermusiker i Oslo-Filharmonien trives kontrabassisten ekstra godt når de store senromantiske symfoniene står på programmet:

− De største komponistene skrev mye bra orkesterstemmer for kontrabass: Brahms, Bruckner og Mahler – det repertoaret holder meg fast i orkesteret.

Dan deltar jevnlig på internasjonale festivaler, underviser ved Norges musikkhøgskole og Barratt Due Musikkinstitutt, holder mesterklasser over hele verden og har vært jurymedlem i internasjonale basskonkurranser.

Han spiller på en Gasparo da Salo kontrabass fra slutten av 1500-tallet, stilt til disposisjon av Dextra Musica.

Se hans egen hjemmeside for en full oversikt over hans virksomhet som solist og plateartist: http://www.danstyffe.com