Skoleoppgaver

Trenger du hjemmeoppgaver til elevene dine? Vi har laget oppgaver i musikkfaget. Alle inneholder lytteeksempler og noe gøy å gjøre. Noen av dem er koblet med andre fag. Nettsidene med oppgaver kan enkelt sendes som lenker til elevene. Oppleggene er tilpasset ulike klassetrinn og kompetansemål. Fasit til alle oppgavene finner du nederst på denne siden. Flere oppgaver kommer!

1.-4. TRINN

Lær å plystre melodier med Oslo-Filharmonien gjennom opplegget Å plystre er gøy! 

Gå hit: Å plystre er gøy! 


Julie Elena og Kristin forklarer deg litt om fiolinen

Gå hit: Om fiolinen


Å la seg inspirere av musikk når man tegner har innvirkning på bruken av farger. La elevene prøve selv. 

Gå hit: Musikk og tegning


Hva har hester med styrkeinstrumenter å gjøre? 

Gå hit: Video: Hester + instrumenter


Hvorfor blir det forkjellige toner på de to hageslangene? 

Gå hit: Audun demonstrer både trombone og hageslanger.

5.-7. TRINN

Hører du likhetene? I denne oppgaven må elevene lytte seg gjennom tre poplåter og tre klassiske verk, og finne ut hvilke som hører sammen. Fasiten finner du nederst på denne siden. 

Gå hit: Klassisk hjemmelytte-quiz


Hva hører du? I denne oppgaven skal elevene høre Filharmonien spille et verk av Igor Stravinskij. Klarer de å høre hvilke instrumenter som er med? 

Gå hit: Hvilket instrument?


Hvor mye koster en turné? Oslo-Filharmonien skal på tur til Lom. Klarer elevene å holde orden på alle tallene? Fasiten finner du nederst på siden. 

Gå hit: Musikkmattenøtt - mellomtrinnet


Hva har hester med strykeinstrumenter å gjøre?

Gå hit: Video: hester + instrumenter

8.-10. TRINN

Hører du likhetene? I denne oppgaven må elevene lytte seg gjennom tre pop-låter og tre klassiske verk, og finne ut hvem som hører sammen. Fasiten finner du nederst på denne siden. 

Gå hit: Klassisk hjemmelytte-quiz


Hva har hester med strykeinstrumenter å gjøre? 

Gå hit: Video: hester + instrumenter


Vi har trukket frem et knippe kvinnelige komponister. Se videoen og svar på oppgavene som er knyttet til musikk/samfunn/historie/likestilling.

Gå hit: kvinnelige komponister (ferdigstilles snart)


 Flere oppgaver kommer! 


__________________________________________________________________________

Spennende med klassisk musikk? Besøk Oslo-Filharmonien med klassen din. Gratis tilbud til skoler i hele Norge. Les mer her.

__________________________________________________________________________

FASIT TRIST MELODI

Denne melodien er fra Karius og Baktus av Thorbjørn Egner. Se filmen og snakk om musikkens og lydenes virkning på opplevelsen.


FASIT TROMBONE/HAGESLANGE

Jo lengre hageslangen er, desto lengre vei blir luftstrømmen ført, og man får dypere toner. Ved å forandre luftstrømmens lengde, forandrer man tonehøyden. Alle messinginstrumenter består av ulike rør og rørlengden kan forandres f.eks ved hjelp av ventiler (trompet, horn, tuba) eller en sleide (trombone) Det er lett å se at Audun forlenger rørlengden på trombonen. Når en ventil trykkes ned går luften gjennom et nytt (kortere eller lengre) rør, og ved å forandre luftstrømmens lengde, forandrer man altså tonehøyden.


FASIT KLASSISK HJEMMELYTTEQUIZ

Little Me med Little Mix er bygget på FauréPavane

Party Like a Russian med Robbie Williams er bygget på ProkofievDance of the Knights

Back on My B.S. med Busta Rhymes er bygget på Beethoven, symfoni nr. 5


FASIT MUSIKKMATTENØTT - MELLOMTRINNET

Turneen koster 244 204 NOK.