Ellen Bjørnebye

Orkesterdrift Orkesteregissør
Orkesterregissør, Ellen Bjørnebye

(Foto: Rune Bendiksen)