Ingrid Røynesdal

Direktør Administrerende direktør
Direktør, Ingrid Røynesdal

(Foto: Rune Bendiksen)