Subscriptions

Beethoven-festivalen

Med festivalpass/abonnement på Beethoven-festivalen kan du høre alle Beethovens ni symfonier i løpet av to uker.

Festivalen er over og kan ikke lenger bestilles


Priser for hele Beethoven-serien:

Prisnivå 1: 1775

Prisnivå 2: 1570

Prisnivå 3: 1200

Prisnivå 4: 850