Vikargodkjenning for horn

Vi holder prøvespill for generell vikargodkjenning.